Όροι Χρήσης

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα μας. Ο Σύλλογος Φίλων της Σκιρίτιδας δημιούργησε τον δικτυακό τόπο kollines.gr η χρήση του οποίου συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω όρων και προϋποθέσεων τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Το kollines.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί όλους τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Οι τροποποιηθέντες όροι τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία εμφάνισής τους στην δικτυακή αυτή διεύθυνση. Ο χρήστης παρακαλείται σε τακτά χρονικά διαστήματα να ανατρέχει και να συμβουλεύεται τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, όπως ισχύουν. Η εξακολούθηση της εκ μέρους του χρήσης της διαδικτυακής αυτή διεύθυνσης μετά την τροποποίηση κάποιων όρων αποτελεί απόδειξη σιωπηλής αποδοχής τους.

Ό,τι υπάρχει στο site και έχει δημιουργηθεί από εμάς αποτελεί δική μας πνευματική ιδιοκτησία. Τα δικαιώματα χρήσης του υλικού μας από άλλους ορίζονται από το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Συνοπτικά απαγορεύεται η χρήση του υλικού χωρίς την άδεια του “πνευματικού” ιδιοκτήτη.

Υλικό που μας έχει παραχωρηθεί από τρίτους φέρει τα πνευματικά δικαιώματα των τρίτων και χρησιμοποιείται μόνο για το σκοπό για τον οποίο παραχωρήθηκε.

Ό,τι υλικό υπάρχει στο site και αποτελεί δική μας πνευματική ιδιοκτησία, είναι διαπραγματεύσιμο ως προς την παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης. Για να διαπραγματευτείτε την παραχώρηση του υλικού που θέλετε, επικοινωνήστε μαζί μας.

ΡΗΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Η ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΟΠΩΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ Ή Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ, ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ, ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΚΛΗΡΟ ΔΙΣΚΟ, ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Η ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ) ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ (INTERNET Ή INTRANET) ΚΑΙ Η ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΠΤΗ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ kollines.gr. ΕΠΙΣΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ.
ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΣΚΙΡΙΤΙΔΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ.

To kollines.gr φροντίζει για την εξασφάλιση της νόμιμης άδειας της χρήσης οποιουδήποτε υλικού που έχει συμπεριληφθεί στην ιστοσελίδα, πνευματικής ιδιοκτησίας άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου.
To kollines.gr δεν είναι υπεύθυνο για την προσβολή δικαιωμάτων τρίτων σε περίπτωση δημοσίευσης ή εμφάνισης στην ιστοσελίδα περιεχόμενου από τρίτους, ιδιοκτησίας άλλων δικαιούχων. Για την προστασία όμως των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, οι δικαιούχοι μπορούν να επικοινωνούν αμέσως με τo kollines.gr ώστε να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και δη ή της άμεσης αφαίρεσης του υλικού για το οποίο αρνείται ο δικαιούχος των πνευματικών δικαιωμάτων τη συγκεκριμένη χρήση ή της αναφοράς του ονόματός του ως δημιουργού του εν λόγω υλικού.

Οι πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν συλλεχθεί και παρουσιαστεί με τη μεγαλύτερη δυνατή φροντίδα. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητα των πληροφοριών.

Οι επιλεγείσες συνδέσεις με δικτυακές διευθύνσεις τρίτων σχεδιάστηκαν με σκοπό τη διευκόλυνση του χρήστη. Επιτρέπουν την έξοδό του από τη δικτυακή διεύθυνση του kollines.gr, και την είσοδό του σε άλλες συνδεδεμένες ιστοσελίδες, που όμως, δεν τελούν υπό τον έλεγχο και την ευθύνη του kollines.gr.

 

28 Ιουλίου 2012

Σύλλογος Φίλων της Σκιρίτιδας

Τα σχόλια είναι κλειστά.