Νέο ΔΣ και ΕΕ του Συλλόγου

sfs-logo

 

Γενική Συνέλευση

sfs-logo

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΣΚΙΡΙΤΙΔΑΣ

Προσκαλεί τα μέλη του σε γενική συνέλευση την Κυριακή 16/6/2024 και ώρα 17:00-20:00 και σε περίπτωση μη απαρτίας την 23/6/24 την ίδια ώρα στα γραφεία του συλλόγου με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1) Διαχειριστικός και Οικονομικός Απολογισμός

2) Αρχαιρεσίες για νέο Δ.Σ. και Εξελεγκτική Επιτροπή

Αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποψηφίων, κατά το άρθρο 10 του καταστατικού, γίνονται δεκτές από το Δ.Σ. μέχρι πέντε ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της συνέλευσης. Εναλλακτικά, όσοι επιθυμούν μπορούν να στείλουν την αίτησή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kollines.gr με πλήρη στοιχεία και τηλέφωνα επικοινωνίας για επιβεβαίωση.

    Για το Δ.Σ.

 

Καλή Ανάσταση

Ο Σύλλογος Φίλων της Σκιρίτιδας σάς εύχεται

Καλό Πάσχα και καλή αντάμωση στο αγαπημένο μας χωριό.

sfs-logo

Γενική Συνέλευση (επαναληπτική)

sfs-logo

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΣΚΙΡΙΤΙΔΑΣ

ανακοινώνει στα μέλη του ότι η συνέλευση που είχε προγραμματισθεί για την 29/4/24 ανεβλήθη λόγω έλλειψης απαρτίας και θα πραγματοποιηθεί την 6/5/24 ώρα 17:00 στα γραφεία του συλλόγου. Θέμα: “Ετήσιος οικονομικός απολογισμός”.

    Για το Δ.Σ.

 

Γενική Συνέλευση

sfs-logo

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΣΚΙΡΙΤΙΔΑΣ

καλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση την 29/4/24, ώρα 17:00 στα γραφεία του συλλόγου με θέμα: “Ετήσιος οικονομικός απολογισμός”. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 6/5/24 την ίδια ώρα.

    Για το Δ.Σ.

 

Απόκριες

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΣΚΙΡΙΤΙΔΑΣ 

σας καλεί στην πλατεία την Κυριακή της Αποκριάς για να… βάλετε ένα χεράκι και να γιορτάσουμε όλοι εύθυμα και παραδοσιακά, συνοδεία εδεσμάτων που απαιτεί η ημέρα.

Καλές Απόκριες. Σας περιμένουμε.

Πρωτοχρονιάτικη πίτα

Με τη φυγή των καλλικάντζαρων, που ούτε φέτος θα έχουν καταφέρει να κόψουν το δένδρο της γης, μπορούμε πια ανενόχλητοι και αγιασμένοι να κόψουμε τη βασιλόπιτα του συλλόγου μας στις 7 του μήνα. Θα έχουμε την ευκαιρία να ανταμώσουμε μέσα στο καταχείμωνο στο ορεινό χωριό μας, να ανταλλάξουμε ευχές και να μοιράσουμε το ημερολόγιο του 2024, αφιερωμένο στη θρησκευτική λαογραφική παράδοση του χωριού.

Ο Σύλλογος Φίλων της Σκιρίτιδας

σάς περιμένει την Κυριακή 7/1/2024 στις 12:00 στο σχολείο για την κοπή της βασιλόπιτας.

sfs-logo

Καλή Χρονιά

… Οι χαιρετισμοί κι οι ευχές δίνουν καί παίρ­νουν. Όλοι είναι χαρούμενοι, πού ήρθε η μεγάλη αυτή γιορτή. Στό σπίτι η μητέρα έχει ετοιμάσει τή βασι­λόπιτα. Όταν όλοι μαζευτούν στό τραπέζι, ο παππούς θά τήν κόψει σέ κομμάτια. Θά κάνει πρώτα τό σταυρό του, θά πεί «χρόνια πολλά» καί θά τή μοιράσει. Ένα κομμάτι γιά τό Χριστό, ένα γιά τόν Άγιο-Βασίλη, τρίτο γιά τόν εαυτό του, ένα γιά τόν πατέρα, ένα γιά τή μητέρα. Ώς καί γιά τόν ξενιτεμένο αδερφό θά κόψει κομμάτι ο παππούς. Μά ποιός θά είναι ο τυχερός, νά βρεί τό φλουρί, πού είναι στή βασιλόπιτα; …

[αναμνήσεις από αναγνωστικό του Δημοτικού]

Ο Σύλλογος Φίλων της Σκιρίτιδας εύχεται

Καλή Χρονιά με υγεία και προκοπή.

sfs-logo

Καλά Χριστούγεννα

… ῟Ωρες ἐπέρασαν καὶ ἡ κυρα – Ἄννα ἦταν βυθισμένη στὸν ὕπνο· κάποτε, σὰν σὲ ὄνειρο, ἄκουσε νὰ κτυποῦν οἱ καμπάνες, ποὺ ἐκαλοῦσαν τοὺς  χριστιανοὺς, στὴ μεγάλη ἑορτή· ὁ ἦχός των ἔφθανε στ’ αὐτιά της χαρμόσυνος, ἀλλὰ μισοσβημένος. Θέλει νὰ σηκωθῇ, νὰ τρέξῃ στὴν ἐκκλησία μὲ τὰ ξυπόλυτα παιδάκια της, ἀλλὰ δὲν τὰ καταφέρνει νὰ ξυπνήσῃ, σὰν νὰ ἦταν ναρκωμένη. Ὁ κόπος, ἡ ἀδυναμία καὶ ὁ πόνος τὴν κρατοῦν μὲ ἄλυτα δεσμά.

Σὲ λίγη ὥρα πάλι ἐνόμισε ὅτι ἐκτύπησαν τὴν θύρα˙ ἦταν ὅμως τόσο βαρὺς ὁ ὕπνος της, ποὺ οὔτε τώρα τὴν ἄφηνε  νὰ σηκωθῇ. Κάποιος ἐπέρασε μέσα ἐλαφρὰ ἐλαφρά, σὰν νὰ ἐπατοῦσε στὰ νύχια, νὰ μὴν τοὺς ξυπνήσῃ. Ποιός τάχα  νὰ ἦταν; Ἄνοιξε τὰ μάτια της νὰ ἰδῇ· τῆς ἐφάνηκε ὃτι τὰ ἄνοιξε.  Καὶ εἶδε τότε ὅτι ὁ ξένος ἦταν ἕνας νέος γλυκός,  ξανθός, μὲ μάτια γεμᾶτα συμπάθεια, λέτε καὶ ἦταν ἄγγελος. ῞Εκαμε να φωνάξῃ, να ἐρωτήσῃ ποιός ἦταν αυτὸς μὲ τὴν οὐράνια εὐμορφιά, ἀλλ’ ὁ βαρὺς ὕπνος δὲν τὴν ἄφηνε. Ὁ ἐπισκέπτης ἐπροχώρησε δύο τρία βήματα καὶ ἔβαλε ἕνα χάρτινο κιβώτιο, ἕνα μεγάλο κιβώτιο, ἐπάνω στὸ τραπέζι τοῦ σπιτιοῦ. Ἄπλωσε ἔπειτα στὰ δύο παιδάκια τὰ ἀγγελικά του χέρια, ποὺ εἶχαν στὶς παλάμες κάποια παλιὰ οὐλή. Τὰ ἐχάϊδεψε καὶ  ἕνα φῶς ζωηρό, ἀλλ’ ἁπαλὸ καὶ γλυκὸ ἐχύθηκε γῦρο καὶ ἐφώτισε σὰν γελαστὸς ἀνοιξιάτικος ἥλιος˙ τοὺς  ἐχαμογέλασε καὶ ἕνα ἄρωμα ἀπὸ ρόδα ἐπλημμύρισε τὸ δωμάτιο. – Χριστέ μου! εἶπε, σὲ ἐγνώρισα απὸ τὶς θεῖες πληγές Σου! Καὶ μὲ καρδιὰ πλημμυρισμένη λαχτάρα καὶ πόθο ἐπετάχθηκε νὰ πέσῃ στὰ πόδια του, νὰ τ’ ἀσπασθῇ, νὰ τὰ βρέξῃ μὲ  τὰ δάκρυα της.

Ἀλλ’ ὅταν εὑρέθηκε ὀρθή, ὁ γλυκὸς καὶ ξανθὸς ἐπισκέπτης μὲ τὰ οὐράνια μάτια εἶχε χαθῆ. Τὸ ὄνειρο εἶχε σβήσει‧  μόνο τὸ φῶς τοῦ καντηλιοῦ ἐτρεμόσβηνε στὸ εἰκονοστάσι. Ἔκαμε τὸ σταυρό της καὶ ἔπειτα ἔρριξε μιὰ ματιὰ στὰ παιδιά της˙ ἡ ἀναπνοούλα των ἀκουόταν ἐλαφρά· ἐκοιμῶντο ἥσυχα ἥσυχα, σὰν σὲ θεῖο παράδεισο, εὐλογημένα ἀπὸ τὰ χέρια μὲ τὶς θεῖες πληγές!

Ὅταν ὅμως τὸ βλέμμα της ἔπεσε στὸ τραπέζι, εἶδε ἐκεῖ ἐπάνω ἕνα κιβώτιο χάρτινο, σὰν ἐκεῖνο ποὺ ἄφησε ὁ θεῖος ἐπισκέπτης. Μὲ ὃλη τὴν  ἀδυναμία της ἔτρεξε καὶ τὸ ἐπῆρε στὰ χέρια· τῆς ἐφάνηκε πολὺ βαρύ. Τὸ ἄνοιξε· ὤ! τὸ θαῦμα, χίλια δυὸ καλά.- Χριστέ μου! Χριστέ μου! εἶπε πάλι. Καὶ ἄρχισε να φωνάζῃ μὲ χαρὰ τά παιδάκια της…

[απόσπασμα από “τα Χριστούγεννα των ορφανών” του Νικολάου Κοντόπουλου]

Ο Σύλλογος Φίλων της Σκιρίτιδας

εύχεται τα φετινά Χριστούγεννα να φέρουν γαλήνη στην ψυχή μας, ώστε να προσφέρουμε την αγάπη απλόχερα, να επισκεφθούμε τον πονεμένο βιώνοντας έτσι το πνεύμα των ημερών και προσμένοντας να επισκεφθεί και εμάς η θεία λύτρωση.

Χαρούμενες γιορτές

sfs-logo

Ευχαριστήρια επιστολή από Ε.Ε.Σ.

sfs-logo