Αποτελέσματα εκλογών

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών για τα όργανα του Συλλόγου Φίλων της Σκιρίτιδας

Για το (επταμελές) Διοικητικό Συμβούλιο έλαβαν:
Λαφογιάννης Ιωάννης του Παναγιώτη 62
Καλαμπόκας Χρήστος του Σωτηρίου 55
Πινός Απόστολος του Βασιλείου 49
Σιώνης Αλέξανδρος του Γεωργίου 43
Μπένος Γεώργιος του Ιωάννη 34
Κυριακούλης Γεώργιος του Ιωάννη 26
Καλαμβόκας Βασίλειος του Κωνσταντίνου 25

Για την (τριμελή) Εξελεγκτική Επιτροπή έλαβαν:
Καραφωτιάς Παναγιώτης του Ευαγγέλου 48
Πινός Δημήτριος του Κωνσταντίνου 45
Πράσινος Αναστάσιος του Βασιλείου 35
Πράσινος Αλέξανδρος του Παναγιώτη 32
Ρέκας Κωνσταντίνος του Παναγιώτη 9
Συκαράς Χρήστος του Παναγιώτη 6