Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Γενική Γραμματεία δια βίου μάθησης
Ινστιτούτο διαρκούς εκπαίδευσης ενηλίκων

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Τρίπολης θα λειτουργήσει για τέταρτη χρονιά από τον Οκτώβριο του 2011 και συνεχίζονται οι εγγραφές σ΄ αυτό έως  τη Δευτέρα  24/10/2011. Το ΣΔΕ είναι ένας θεσμός που έχει καθιερωθεί σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, ως μέσο καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού. Με το θεσμό αυτό παρέχεται η δυνατότητα σε πολίτες 18 ετών και άνω, που δεν ολοκλήρωσαν την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο Γυμνασίου.

Η συνολική διάρκεια φοίτησης είναι 18 μήνες (2 σχολικά έτη), παρέχεται δωρεάν και το πρόγραμμα σπουδών είναι εναρμονισμένο στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Τα μαθήματα γίνονται απογευματινές ώρες, από Δευτέρα έως Παρασκευή 16.00 – 20.00, για 25 ώρες την εβδομάδα.

Έμφαση δίνεται στην απόκτηση βασικών προσόντων και στην ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων.

Για εγγραφές και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΣΔΕ Τρίπολης,  Ακαδημίας 12, Σχολικό συγκρότημα 4ου ΓΕΛ-ΠΕΚ Τρίπολης, καθημερινά  10.00-12.00 το πρωί και 17.00 – 19.00 το απόγευμα.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2710222757 και 6936519176

Για την εγγραφή των ενδιαφερομένων απαιτείται:
α) απολυτήριος τίτλος  Δημοτικού ή πιστοποιητικό αποφοίτησης ή βεβαίωση εγγραφής στην 1η τάξη του Γυμνασίου.
β) φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής
γ) αίτηση που συμπληρώνεται στο σχολείο.
Σημ: Υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης παραρτημάτων ΣΔΕ στους γειτονικούς Δήμους (ύστερα από έγκριση του ΙΔΕΚΕ λειτουργία στις πρωτεύουσές τους), με την εγγραφή 12-15 ενδιαφερομένων ενηλίκων.

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΔΕ

Ν.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

____________________________________________________

[Ηλεκτρονική διεύθυνση ΣΔΕ : mail@sde-tripol.ark.sch.gr]