Αρχαίοι Σκιρίτες

 

 Σκιρίτες

Αρκάδες ή Λάκωνες ;

 

Οι Σκιρίτες σύμφωνα με το Στέφανο το Βυζάντιο και τον Ησύχιο τον Αλεξανδρέα ήταν Αρκάδες. Ζούσαν κυρίως στο ύπαιθρο στη σημερινή Νότια Αρκαδία, μεταξύ των ποταμών Οινούντα και Ευρώτα. Αφιλόξενη αλλά στρατηγικής σημασίας περιοχή, αφού ήλεγχε το δρόμο προς την Τεγέα, δεν θα μπορούσε να μην γίνει δέλεαρ για τους Σπαρτιάτες που σύντομα την κατέκτησαν.

Η κοινωνική τους θέση φαίνεται να ήταν αυτή των περιοίκων αλλά αυτό που τους ξεχώρισε ήταν οι αξεπέραστες επιδεξιότητές τους στη μάχη. Ο λόγος αυτός τους έδωσε το μοναδικό προνόμιο να υπηρετούν στη φρουρά του βασιλιά. Αποτελούσαν συχνά μία από τις έξι μόρες της πλήρους φάλαγγας των Σπαρτιατών, ενώ άλλοτε αναλάμβαναν επικίνδυνες αποστολές.

Από τα γραπτά μνημεία που έχουμε στη διάθεσή μας ο μεν Ξενοφών στη “Λακεδαιμονίων Πολιτεία”  τοποθετεί τους Σκιρίτες φρουρούς, τη νύκτα, μπροστά από το στράτευμα, ενώ ο Θουκυδίδης μάς λέει με λεπτομέρεια:
«Κατά την ημέραν εκείνην, το αριστερόν μεν αυτών κέρας απετέλεσαν οι Σκιρίται, οι οποίοι μόνοι μεταξύ των Λακεδαιμονίων έχουν ανέκαθεν το προνόμιον της θέσεως ταύτης. Πλησίον αυτών ετάχθησαν οι στρατιώται που είχαν υπηρετήσει εις την Χαλκιδικήν με τον Βρασίδαν και με αυτούς μερικοί νεοδαμώδεις (είλωτες προσφάτως αποκτήσαντες τον τίτλον του ελευθέρου πολίτου). Μετ’αυτούς ετάχθησαν κατά σειράν οι διάφοροι λόχοι αυτών των Λακεδαιμονίων, και πλησίον αυτών οι Ηραιείς εκ της Αρκαδίας και μετ’αυτούς οι Μαινάλιοι»…

 

Τα σχόλια είναι κλειστά.